110 – Elaboración de Ordenanzas municipais de protección animal en Galicia.

 

A Lei 4/2017, de 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, establece os criterios ós que deben someterse tanto a cidadanía como as autoridades galegas competentes en canto o trato que proporcionan os animais de compañía. 

Esta Lei implica unha serie de cambios importantes con respecto á normativa anterior. Son moitos os municipios que todavía non adaptaron as súas Ordenanzas ó disposto na citada Lei. Neste curso proporciónanse os coñecementos, ideas e exemplos  necesarios para redactar Ordenanzas municipais de protección animal correctas, prácticas e efectivas, que outorguen un elevado nivel de protección ós animais, á vez que fomenten unha convivencia responsable. 

 

CATEGORÍA: Miscelánea

Descripción

Modalidade: online asincrónico

Tutorías: non incluidas

Duración: 20h

Ámbito: autonómico (Galicia)

Áreas de coñecemento: dereito, políticas públicas, educación

Máis información: Guía del curso

Objetivo

O obxectivo proncipal do curso é deseñar e redactar correctamente Ordenanzas municipais de protección animal para que sexan efectivas na práctica, dando lugar a un alto nivel de protección para os animais, e fomentando a convivencia responsable; sempre tendo en conta os parámetros establecidos na Lei autonómica. Para elo é esencial coñecer e comprender a normativa galega referente aos animais de compañía.

Docente

Irene Torres Márquez.

Xurista e coordinadora de formación na Fundación Franz Weber. Investigadora en causas de tráfico ilegal de especies a nivel internacional para a Asociación Robin des Bois. Membro experto de INTERcids, operadores xurídicos polos animais. Máster en: Avogacía (USC), en Dereito Animal e Sociedade (UAB) e en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacherelato e Formación Profesional (Universidade Isabel I). Docente de diversos cursos en materia de protección animal. Publicacións en distintos medios de comunciación.